[]
[]

FAQ

Warunki techniczne

Konto

 • Nie. Choć założenie konta daje wiele korzyści, takich jak sprawdzanie statusu zamówienia, programy rabatowe oraz brak konieczności ponownego wpisywania danych teleadresowych to nie jest przez nas wymagane. Wystarczy zaznaczyć "zakupy bez rejestracji", aby Twoje zamówienie zostało przez nas zrealizowane bez żadnych przeszkód i bez zakładania konta.

 • Tak, założenie konta w internetowym sklepie VW jest całkowicie darmowe. Wystarczy wypełnić formularz i nam go wysłać. To wszystko.

 • To bardzo proste. Wypełnij formularz rejestracyjny, podając nam swoje dane, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i poczty internetowej oraz numer telefonu. Następnie utwórz swój login i hasło do sklepu i już możesz zacząć robić zakupy.

  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą uzupełnij dane o numer NIP i nazwę firmy, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych dodatkowo podaj adres siedziby firmy. Po prawidłowo wypełnionym wniosku otrzymasz na podany adres email link aktywacyjny.

 • Najczęściej od razu po rejestracji konta. W niektórych przypadkach czas ten jest dłuższy, jednak nie dłuższy niż 24 godziny.

 • Oczywiście. Wystarczy, że w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki prześlesz do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyn. Aby dokonać zwrotu, należy wejść w historie zamówień i kliknąć przycisk „zwrot” wypełnić formularz i odesłać produkt do dealera lub przekazać osobiście. Pieniądze zostaną Ci zwrócone 14 dni od otrzymania produktu, który jest zwracany.

 • Do każdego podanego w formularzu rejestracyjnym adresu poczty internetowej przyporządkowany jest jeden login, a po rejestracji jego zmiana nie jest już możliwa.

 • Tak. Wszystkie wnioski w celu aktualizacji i przetwarzania danych osobowych możesz przesłać do nas mailowo na adres: daneosobowe@vw-group.pl, lub pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań.

Zamówienia

 • Wszystkie niezbędne informacje, jak również aktualną ofertę dostępnych Towarów znajdziesz w naszym sklepie internetowym pod adresem https://vw-sklep.pl.

 • Po wybraniu interesujących Cię Towarów zostaniesz poproszony o wybór Autoryzowanego Partnera marki, u którego odbierzesz zamówiony towar. Oczywiście możesz też wybrać opcję dostawy pod wskazany przez Ciebie adres. Użytkownicy, którzy zamawiają bez rejestracji zostaną poproszeni o wpisanie wszystkich niezbędnych danych adresowych, a dodatkowo, jeśli chcą otrzymać fakturę VAT powinni wpisać NIP, nazwę firmę i jej adres. Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail podsumowującą wybór towarów, dane teleadresowe i cenę zamówienia oraz sposób i adres dostawy. Dodatkowo wysłana zostanie również informacja o konieczności i sposobie potwierdzenia zamówienia u wybranego dealera. Po potwierdzeniu zamówienia otrzymasz kolejną wiadomość e-mail o przyjęciu zamówienia przez wybranego wcześniej Autoryzowanego Partnera marki Volkswagen.

 • Użytkownik zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedającym, czyli Autoryzowanym Partnerem marki Volkswagen. Wyboru Sprzedającego dokonujesz na etapie składania Zamówienia; listę możliwych Sprzedających wraz z ich danymi znajdziesz pod linkiem http://www.vw-sklep.pl/znajdz-dealera.

 • Tak. W takim wypadku otrzymasz e-mail informujący Cię o statusie zamówionego produktu. Możesz anulować całe zamówienie lub tylko tę część, która jest chwilowo niedostępna.

 • W tym przypadku pieniądze wrócą do Ciebie przelewem w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

 • Tak. Tylko część asortymentu jest wystawiana w promocyjnych cenach. Ich sprzedaż jest realizowana na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania zapasów.

Ceny

Czas

 • Czas realizacji zamówienia to suma czasu, jaki potrzebuje Sprzedawca na zamówienie Towaru oraz czas, jaki potrzebny jest przewoźnikowi na dostarczenie zamówienia. Zwykle jest to od 3 do 7 dni roboczych. Pamiętaj, że przy każdym z produktów umieszczamy informację o dostępności i przewidywanym czasie realizacji.

 • Nie. Zamówienie traktujemy jako całość, której nie możemy rozdzielać. Dopiero po skompletowaniu wszystkich składowych, zamówienie zostanie wysłane. Pamiętaj, że termin wysyłki Towaru jest równy najdłuższemu czasowi realizacji Towaru na Twojej liście.

 • Towar wysyłamy na adres podany podczas składania zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 • Tak. Możesz wskazać wybrany salon dealerski, do którego dostarczymy Towar. Odbiór osobisty w salonie jest bezpłatny.

Płatność

 • Płatność obydwa się poprzez przelew PayU. Użytkownik powinien uiścić opłatę w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia następuje dopiero po zaksięgowaniu całej kwoty.

 • Każda nadpłata za Towary, jaka powstała np. przy zakupie produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona jest zwracana przelewem na konto, z którego zrealizowana była płatność.

Reklamacje

 • Tak. Naszym obowiązkiem jest dostarczenie produktów oryginalnych, bez wad. Jeśli po otrzymaniu Towaru zauważysz jakiekolwiek odstępstwa od tego, masz prawo do reklamacji z tytułu udzielonej na Towar gwarancji. Jej opis i zakres, jaki obejmuje znajdziesz w opisie danego Towaru w naszym sklepie.

  Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji w związku z wadami Towaru - rękojmia.

 • Odeślij Towar na adres Sprzedawcy, którego wybrałeś w zamówieniu ekonomiczną przesyłką pocztową. Listę adresów dealerów znajdziesz na https://vw-sklep.pl/znajdz-dealera. Pamiętaj, aby do Towaru dołączyć fakturę oraz pisemnie wyszczególnione wady Towaru.

 • Sprzedający ma czas 14 dni na rozpatrzenie Twojej reklamacji, liczone od momentu, gdy otrzyma przesyłkę z Towarem. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym terminie, zostaniesz o tym poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Ciebie adres wraz z podanymi przyczynami, dla których czas ten ulegnie wydłużeniu.

  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej, choć w szczególnych przypadkach może zostać wysłana za pomocą tradycyjnej poczty.

 • Tak. Wyślij ją na adres Sprzedającego. Właściwy adres znajdziesz na stronie https://vw-sklep.pl/kontakt.

  Reklamacja powinna zawierać:

  • opis problemu, który jest jej podstawą,
  • Twoje dane kontaktowe,
  • adres zamieszkania lub siedziby firmy
  • oraz poczty elektronicznej i numer telefonu.
 • W takim przypadku przysługuje Ci również prawo do złożenia reklamacji. Możesz ją złożyć w formie papierowej na adres siedziby Sprzedającego, jak również w formie elektronicznej. Listę adresów znajdziesz na stronie https://vw-sklep.pl/kontakt.

  Pamiętaj, aby opisać problem oraz zostawić dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedzibę firmy oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 • Jeśli nie zgadzasz się z rozpatrzeniem Twojej sprawy możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pośrednictwa rzeczników praw konsumenta przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz prywatnych instytucji zajmujących się mediacją.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Ochrona danych osobowych

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-246-35-63, REGON 301062169, posiadającą kapitał zakładowy: 331.009.000,00 PLN, nr telefonu +48 61 6273000, adres strony internetowej: www.vw-group.pl

  Zakres przetwarzanych przez nas danych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa identyfikująca Użytkownika w Sklepie Online (login) oraz hasło, a w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: nazwa firmy, NIP.

  Pamiętaj, że wszystkie te dane są niezbędne, aby Twoje zamówienie mogło zostać przez nas zrealizowane (także do wystawienia faktury FAT i wysyłki towaru), jak również umożliwia kontakt oraz złożenie ewentualnej reklamacji na zamówione przez Ciebie Towary.

  W przypadku złożenia Zamówienia w Sklepie Online, dodatkowym, niezależnym od Usługodawcy administratorem Danych osobowych zostaje wybrany przez Ciebie Sprzedający – w zakresie dotyczącym zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, rozliczenia Umowy Sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności w celach archiwizacyjnych (w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) oraz udokumentowania wykonania Umowy Sprzedaży i realizacji ciążących na Sprzedającym obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego i dotyczących rachunkowości. Dane o Sprzedającym zostają wskazane przy wyborze podmiotu realizującego Zamówienie oraz w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

  Przez Sprzedającego rozumiemy Autoryzowanych Partnerów marki Volkswagen, którzy, działając na podstawie porozumienia z Usługodawcą (Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.) dokonują jako niezależni przedsiębiorcy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Online; wyboru Sprzedającego dokonujesz na etapie składania Zamówienia; lista możliwych Sprzedających wraz z ich danymi znajduje się pod linkiem: http://www.vw-sklep.pl/znajdz-dealera.

  W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w charakterze współadministratora Danych osobowych Usługobiorcy będzie wraz z Usługodawcą występował Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy.

  Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Sklepu Online oraz wprowadzania usprawnień w Sklepie Online. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookie.

  W celu zapewnienia obsługi technicznej sklepu, Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych do Programa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Winogrady.

 • Tak. W tym przypadku przetwarzamy wyłącznie: adres poczty elektronicznej oraz opcjonalnie, w celu personalizacji newslettera przetwarzamy: imię i nazwisko. Dane te są nam niezbędne do realizacji wybranej przez Ciebie usługi.

 • Tak. Zakres danych jakie przetworzymy w tym przypadku to: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Wyżej wymienione dane są niezbędne do udostępnienia formularza kontaktowego i przekierowania do wybranego Autoryzowanego Partnera marki Volkswagen.

 • Tak. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. oraz Autoryzowani Partnerzy marki zapewniają ochronę Twoich danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

 • Masz prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, gdy w ramach korzystania z Usług przetwarzanie danych przez Usługodawcę opiera się na Twojej zgodzie, wówczas masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/prywatnosc lub kontaktując się z nami poprzez tradycyjną oraz elektroniczną pocztę, a także u Sprzedającego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych Danych osobowych, w tym przysługujących Usługobiorcy praw, Usługobiorca może przesłać mailowo na adres: daneosobowe@vw-group.pl, lub pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań oraz przez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@vw-group.pl lub pisemnie na adres z dopiskiem Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań „IOD”.

 • Nie. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji działań marketingowych tylko i wyłącznie po wyrażeniu Twojej zgody. Jest ona w dobrowolna i nie jest niezbędna do korzystania z Usług Sklepu Online.